#tula, Filipino, Filipino Poetry, Pag-ibig

Paglayag

Tayo’y maglalayag sa tamang oras at panahon,

Kapag wala nang pag-aalinlangan at handa nang sumuong,

Kapag hindi na mahalaga ang bawat “paano kung”

Tayo’y maglalayag;

Kapag ‘di na kayang makuntento sa pagtanaw mula sa malayo,
Kapag handa na sa mga alon ang tibok ng ating puso,

Sa tamang oras at panahon, maglalayag tayo

(2017)

Advertisements
#poem, #tula, Filipino, Pag-ibig

Narinig Mo? 

Narinig mo?

Tawa kong kaparang ng loko loko

Kapag sa tabi ko, ika’y naririto

Narinig mo?

Pagtipa sa gitara’t pag-awit ng kanta

Na ilang araw ring kinabisa

Narinig mo?

Umuulan ng kulog sa dibdib ko

Sa tiyan ay lumilipad ang maraming paruparo

Ano, narinig mo?

—– —, Sabi ko