Finish Line

Takbo, takbo! 

Takbo pa. 

Takbo lang at hindi mo na malalaman, 

Gaano na ba kalayo; Saan

Nakarating mga paang ‘di himinto, 

Sige lang, malapit na ang dulo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s