Paano? 

Kung ang kabataang pag-asa ng bayan

Ay sariling bayan rin ang pumapaslang, 

Ano pa ang naghihintay na kinabukasan? 


Kung ang salapi may kapangyarihang manghusga

At ang batas parusa sa dukha’t biyaya sa iba

May piring pa nga ba ang hustisya? 


Kung sa tama ay magsimulang mabulag

At sa mali tayo naman ay magpabihag;


Kung sa tao ang sarili ay inihahalintulad

Ngunit ang katotohanan ay  patuloy na hinuhuwad;


Kung ang konsensya ang s’ya nang yumao, 

PAANO na ang mundo, paano na tayo? 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s