#life, #poem, Filipino, Uncategorized

Won’t You Stay

Just like the sky my world turned gray,

The  moment you turned away

I had the chance but didn’t dare

So here’s one question left in vain:

‘Won’t you stay’, I should’ve said

Should’ve saved my heart from all the pain

Advertisements
#tula, Filipino, Filipino Poetry

Kwadro

Halika, masdan mong mga kwadro na sa dingding ay isinabit ko

Maganda’t makulay sabihin mo; ito’y sadyang linikha upang hangaan ninyo

Babala’ y mag-ingat lamang, sadyang maraming palabas ang nakalilinlang

Subukan mong tagusin, bawat linya ay suriin, at mula dito’y tuklasin ang mga lihim;

Mga lihim mula sa mga kwadrong inaalis pagkatapos tumiklop ng pinto

Upang ang ganda’t kulay ang makita; Upang itago ang maiitim na marka

Kanlungan ng mga lamat na gawa ng panaho’y lumago’t kumalat

Nananahan sa likod ng mga kwadro na lagi’t lagi na’y isinasabit ko

#life, Filipino, Uncategorized

Teach Me How

Teach me how to smile

Like I never did drown in tears before;

Teach me how to be brave

Like I was never afraid to soar from the high;

Teach  me how to fill the canvass

And paint it with colors but black;

Teach me how to survive the nights

Without the usual tears or fears;

Teach me how to dance

Like its my first time to stand on my feet;

Teach me how to sing

The poems of love I used to write;

Teach me how to love the world,

Even more with its sudden treks; 

Teach me how to forget;

Teach me how to embrace the pain;

Teach me how to mend the wounds;

Teach me how to trust once more;

Teach me then, to start again